Stacioni meteorologjik
Shkoder 15.5°C
Partly cloudy and cooler. Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 6:28am
Perëndimi: 7:04pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor